De prestaties van Egeria

Het stabiele fundament waarop Egeria vandaag de dag staat, is gelegd met de goede resultaten die zijn behaald met investeringen en die nog steeds behaald worden. De ondernemingen waarin Egeria momenteel een meerderheidsbelang heeft, bieden ruim 9000 fte’s aan werkgelegenheid. De gezamenlijke omzet van €2.100m en de totale gecreëerde waarde van €1.564m weerspiegelen de successen van Egeria.

Dit online magazine is
geoptimaliseerd voor
desktop en tablet.