Waardegroei

realiseren

met een

beproefde

strategie

Kansen zien

Samen met het management onderzoekt Egeria waar groeikansen liggen. Dit kan een add-on acquisitie zijn, een internationale strategie, een strategische heroriëntatie of het uitbreiden van de productiecapaciteit. Door nieuwe kansen te creëren en te benutten, zijn we in staat om duurzame groei te realiseren.

Sterk managementteam opbouwen

Egeria werkt nauw samen met het managementteam van een onderneming om de winstgevendheid zoveel mogelijk te vergroten. Rollen en taken houden we hierbij goed gescheiden: elk managementteam heeft een unieke samenwerking met het Egeria-team, dat doorgaans uit twee personen bestaat. Het is voor ons van het grootste belang dat het management zich onderscheidt door een duidelijke visie, sterke gedrevenheid en het vermogen om snel te schakelen en besluiten te nemen.

Lean manufacturing invoeren

Bij industriële en procesmatig werkende ondernemingen analyseert Egeria de volledige productieketen. Lean manufacturing maakt het productieproces efficiënter. Waar mogelijk robotiseren we om nog effectiever te werken. Zo maken we bedrijven klaar voor de toekomst.

Digitaliseren en innoveren

Egeria investeert in nieuwe digitale systemen die het bedrijf en onderdelen daarvan (kosten)effectiever laten werken. Op deze manier vergroten we de winstmarges en stellen we bedrijven in staat om snel in te spelen op de laatste ontwikkelingen in hun branche.

Financiering

Egeria hanteert een conservatieve financieringsstrategie, waardoor veel ruimte ontstaat voor investeringen in bijvoorbeeld aanvullende productiefaciliteiten of  salesteams. Dit biedt kansen om uit te breiden en winstgevender te worden.

Controle & compliance

Om een gepaste mate van invloed op de bedrijven uit te oefenen, stelt Egeria een uitgebalanceerde raad van commissarissen (RvC) aan. Deze zorgt ervoor dat het bedrijf over het juiste managementteam beschikt en de afgesproken strategie volgt. De circa drie leden van  de RvC monitoren de bedrijfsresultaten nauwlettend, zodat zij snel kunnen bijsturen, indien nodig. De RvC is een klankbord en coach  voor het management. Ook controleert ze of de onderneming  compliant is met Egeria’s beleid op het gebied van milieu,  sociaal beleid en bestuur (ESG).

“Egeria maakt het mogelijk dat Vendor kan innoveren en optimaliseren. Nu zijn we in staat om blijvend te groeien en snel op nieuwe kansen in te spelen.”

 

Sabine thuysbaert

CEO | Vendor

Egeria investeert vooral in ondernemingen wanneer wij de mogelijkheid zien om samen met het management van de onderneming het bedrijf sterk te laten groeien. Om maximale groei te realiseren, stemmen wij de groeistrategie af op de specifieke onderneming. Dat doen we echter wel volgens een bewezen structuur:

Dit online magazine is
geoptimaliseerd voor
desktop en tablet.